УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСТИТУТУ «ТКУМА» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

«МАРАФОНИ ПАМ'ЯТІ» З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДЛЯ МОЛОДІ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ «УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ МІЖРЕЛІГІЙНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР «КОВЧЕГ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ У ЯД ВАШЕМ (ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ «ТКУМА» СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Політика

ШАНОВНІ АВТОРИ,

Редколегія журналу «Проблеми історії Голокосту: український вимір» приймає до друку статті, джерела з авторським коментарем, рецензії та огляди актуальних видань, що відповідають тематичній спрямованості журналу.

Матеріали приймаються українською, англійською, російською, польською, французькою та німецькою мовами.

Неодмінною умовою прийняття до друку україномовних матеріалів є їхня оригінальність. Іншомовні дослідження, опубліковані раніше, можуть бути видані в рубриці "Переклади" в разі їх високої актуальності для української академічної аудиторії.

Процес відбору та рецензування 

Рукописи, надіслані до журналу, розглядаються редакторами, які надсилають їх двом незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця роботи /навчання автора. Рецензенти залишаються невідомими авторам та один одному. 

Ми просимо наших рецензентів, оцінюючи подані тексти, відповісти на наступні питання: 

- Чи наявне в тексті статті чітке формулювання проблеми й наскільки оригінальним є авторський підхід до її вирішення?

- Чи пов'язані сформульовані автором положення з існуючою історіографією проблеми? 

- Чи наявні у статті сумнівні твердження або наведені факти, які не відповідають дійсності?

- Чи висловлює автор нетолерантні або ідеологічно упереджені судження? 

- Чи є у статті свідчення можливого плагіату?

- Чи є чітким і зрозумілим внесок автора у досліджувану пролему?

- Чи можна сказати, що мова й стиль тексту відповідає вимогам до наукової пулікації? 

- Чи адекватно відображають зміст статті авторські анотації? 

На підставі висновків членів редколегії та рецензентів, остаточне рішення щодо прийняття або неприйняття статті до публікації приймає голова редакційної колегії, про що повідомляється автору протягом 4–6 тижнів з моменту подання рукопису. За підсумками зауважень рецензентів текст може бути відправлено автору для уточнень. Після доопрацювання прийнятий до друку матеріал проходить науково-технічне та літературне редагування. Редколегія залишає за собою право вносити скорочення і здійснювати редакційну правку, що не змінює сенсу публікації, за попереднім узгодженням з автором.


Етична політика

Головний редактор відповідає за науковий рівень та якість відбору рукописів, призначених до публікації. Автор (колектив авторів) несе повну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких вимог:

  • Автори повинні презентувати результати своїх досліджень зрозуміло, чітко, не фальсифікуючи реальні дані 

  • Автори повинні чітко вказувати методи досліджень, уникаючи двозначності, з метою перевірки та підтвердження отриманих результатів

  • Автори мусять дотримуватися встановлених вимог до публікацій: дослідження має бути оригінальним, не опублікованим в інших наукових виданнях, без будь-яких форм плагіату

  • Автори несуть колективну відповідальність за здану та опубліковану роботу

  • Вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні, заборонено та неетично

  • Автор має повідомити редакцію, якщо виявить суттєві помилки або неточності в своїй праці

  • Матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної, міжрасової, міжнаціональної ворожнечі, неприйнятні

  • Нетерпимість у будь-яких формах є неприпустимою. 

Позиція автора може не співпадати з позицією Редколегії та Міжнародної редакційної Ради журналу.


  • Відкритий доступ

Журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються безстроково та безкоштовно одразу після виходу друкованої версії видання і доступні в розділах Свіжий номер або Архів номерів.