УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСТИТУТУ «ТКУМА» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

«МАРАФОНИ ПАМ'ЯТІ» З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДЛЯ МОЛОДІ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ «УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ МІЖРЕЛІГІЙНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР «КОВЧЕГ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ У ЯД ВАШЕМ (ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ «ТКУМА» СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Категорія: Наукові видання
Видавництво: "Ткума"
Сторінок: 348
Бібліотека: Публікації Ткуми
Місто: Дніпропетровськ
Рік: 2013
Файл: 2013_07_31_Zhytomyr.pdf
Дані: Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 11–12 листопада 2011 р. − Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2013. − 348 с.

Перегляди: 2181

Опис

 

Рецензенти:
Стародубець Г. М. – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Дідківська О.І. − кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного університету;
Смагін І.І. – доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, проректор Житомирського обласного інституту післядипломної освіти.

 

Керівники проекту:
Щупак І.Я. − кандидат історичних наук, директор Українського Інституту вивчення Голокосту «Ткума» та Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокоств Україні», головний редактор видавництва «Прем’єр»;
Рудницька Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, директор Центру юдаїки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Редакційна колегія:
Венгерська В. О. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Жуковський О.І. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Заремба О. В. – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ, завідувач Центру єврейської історії і культури;
Козерод О. В. – доктор історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ;
Кордон М. В. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Котляр Ю. В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
Лутай М.Є. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Новіцька Ю.Й. – асистент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Орлянський В. С. – доктор історичних наук, професор кафедри політології і права Запорізького національного технічного університету;
Римаренко С. Ю. – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ;
Рудницька Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Стародубець Г. М. – доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри всесвітньої історії історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І
Євреї континентальних імперій та новопосталих держав у довоєнний та міжвоєнний період: міфи та історична пам’ять.

Гаухман М. (стр. 4)
«Народ Книги» без історичної пам’яті: осмислення минулого на сторінках журналу «Еврейский мир» у 1910 р.
Єршов В. (стр. 16)
«Єврейський Єрусалим»: образ міста Бердичева у польськомовній мемуаристичній літературі ХІХ ст.
Венгерська В. (стр. 25)
Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: соціально-класові, громадянські та національні дилеми (к. ХІХ ст. – лютий 1917 р.)
Новіцька Ю. (стр. 35)
Єврейська громада Кракова: історія та сучасний стан
Сингаївська Н. (стр. 45)
Євреї та поляки в суспільно-економічному житті Правобережної України на початку ХХ ст.
Котляр Ю. (стр. 52)
Єврейська колонія Добра в роки української національної революції та громадянської війни (1917–1920 рр.)
Якимчук І. (стр. 60)
Альтернативні джерела інформації напередодні та в роки Першої світової війни
Ференець О. (стр. 82)
Єврейська діаспора на українських територіях часів Київської Русі
Савочка А. (стр. 87)
Громадська благодійність у Таврійській губернії за часів Першої світової війни
Єршова Л. (стр. 96)
Соціально-економічні й політичні складові розвитку єврейської освіти на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.)
Гуцало Л. (стр. 106)
Реалізація переселенської політики щодо єврейського населення на прикладі Волині
Яценко К. (стр. 112)
Роль єврейської культурної спільноти у формуванні сучасної мультикультурної ситуації в Європі
Лутай М. (стр. 120)
До історії єврейських сіоністських організацій на Житомирщині

РОЗДІЛ ІІ
Монологічна національна / множинна пам’ять: виклики та відповіді. Індивідуальна («суб’єктів згадування») та офіційна версія колективної пам’яті: чи можливий компроміс з минулим? Табори та примусова праця. Історична пам’ять та тоталітаризм.

Стрелец М. (стр. 129)
Еврейское национальное меньшинство в интерьере реалий Веймарской Германии: некоторые принципиальные моменты для исследования Холокоста
Rusinow K. (стр. 139)
Kielce: pamięć śladów. Działalność Stowarzyszenia Historii i Kultury Żydów Polskich
Рудницька О. (стр. 143)
Правове регулювання гарантійних виплат напередодні Другої світової війни
Лапан Т. (стр. 152)
Українці на примусових роботах у німецьких таборах праці у Третьому Рейху та у радянських таборах після репатріації на батьківщину: спроба порівняльного аналізу
Лахно В. (стр. 167)
Заходи з мобілізації мешканців Полтавської області на роботу до Третього Рейху під час Другої світової війни
Глушко А. (стр. 181)
Концепти історичної пам`яті в Україні й Республіці Словенія: від радянського минулого до національних історій
Хмель А. (стр. 190)
Історична пам’ять в сучасній Іспанії щодо режиму Ф. Франко

РОЗДІЛ ІІІ
Дослідження геноцидів: основні дискусійні поля. Голокост та проблеми міжнаціональних відносин в умовах війни.

Орлянський В. (стр. 200)
До питання про організацію роботи населення на окупованій території України (1941–1943 рр.)
Коган Л. (стр. 214)
Я бачила це на власні очі…
Поляков В. (стр. 219)
Еврейский фактор в оккупации Крыма и партизанском движении 1941–1944 гг.
Поліщук О., Галагуз М., Яцик І. (стр. 228)
Людина Голокосту в екстремальних умовах війни
Рудницька Н. (стр. 233)
Свідчення очевидців  Голокосту на Житомирщині як історичне  джерело (за матеріалами архіву Управління Служби безпеки України в Житомирській області)
Винокурова Ф. (стр. 239)
Этя Перельмутер (Бейгель): Спасти материнской любовью

РОЗДІЛ ІV
Політика, освіта та культура як механізми формування історичної пам’яті.

Кордон М. (стр. 252)
Європа регіонів
Козловець М. (стр. 257)
Етнонаціональна політика України як спосіб творення національної ідентичності
Рафальська Т. (стр. 268)
Репресивна політика радянської влади проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.
Місяць Н. (стр. 274)
Внесок Яна Павла ІІ у порозуміння між християнами та юдеями
Петько Т. (стр. 282)
Євреї Новоград-Волинщини: пам’ять про війни
Юшковский М. (стр. 286)
Вера и безверье в поэзии Холокоста на идише
Тернопільська В. (стр. 296)
Особливості морального виховання єврейських дітей
Дубасенюк О. (стр. 301)
Життя та педагогічна діяльність видатного єврейського педагога Януша Корчака (Генріка Гольдшміта) як духовний і моральний подвиг
Бондаренко Г. (стр. 311)
Проблема гуманізму та революції в публіцистиці В. Г. Короленка
Можарівська І. (стр. 317)
Особливості розвитку єврейської позашкільної освіти на Волині – Житомирщині в другій половині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.
Бовсунівська Н. (стр. 325)
Мистецький всесвіт єврейського штетла
Мелещенко А. (стр. 336)
Роль державних інституцій у формуванні концепції єврейського шкільництва на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.