УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСТИТУТУ «ТКУМА» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

«МАРАФОНИ ПАМ'ЯТІ» З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДЛЯ МОЛОДІ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ «УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ МІЖРЕЛІГІЙНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР «КОВЧЕГ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ У ЯД ВАШЕМ (ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ «ТКУМА» СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Категорія: Наукові видання
Видавництво: "Ткума"
Сторінок: 500
ISBN: 978-966-383-374-3
Бібліотека: Публікації Ткуми
Місто: Дніпропетровськ
Рік: 2011
Дані: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 22–23 жовтня 2010 р. − Дніпропетровськ: Вид-во Центр «Ткума», 2011. − 500 с.

Перегляди: 2830

Опис

 

Рецензенти:
Стародубець Г. М. – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Дідківська О.І. − кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного університету;
Смагін І.І. – доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, проректор Житомирського обласного інституту післядипломної освіти.

 

Керівники проекту:
Щупак І.Я. − кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» та Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокоств Україні», головний редактор видавництва «Прем’єр»;
Рудницька Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, директор Центру юдаїки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

Редакційна колегія:
В.І. Гусев − доктор історичних наук, професор;
М. М. Гон − доктор історичних наук, професор;
І.Я. Щупак − кандидат історичних наук, директор Всеукраїнського Центру вивчення Голокосту «Ткума», головний редактор видавництва «Прем’єр» (редактор);
О. В. Козерод − доктор історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ;
С. Ю. Римаренко − доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ;
О. В. Заремба − кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАНУ, завідувач Центру єврейської історії і культури;
Ю. В. Котляр − доктор історичних наук, професор;
В. С. Орлянський − доктор історичних наук, професор;
О. С. Чирков − доктор філологічних наук, професор;
П.В. Білоус − доктор філологічних наук, професор;
В. О. Венгерська − кандидат історичних наук, доцент (науковий редактор);
Н.В Рудницька – кандидат історичних наук, доцент (редактор);
О.І. Жуковський − кандидат історичних наук, доцент (науковий редактор);
М. В. Кордон − кандидат історичних наук, доцент;
М.Є. Лутай − кандидат історичних наук, доцент;
Л. В. Гуцало − кандидат історичних наук, доцент;
В. В. Жуковська – кандидат філологічних наук, доцент;
О. О. Колпакова – керівник наукових проектів Всеукраїнського Центру вивчення Голокосту «Ткума» (технічний редактор).

ЗМІСТ


СЕКЦІЯ 1
Національні питання в імперський період, в умовах авторитарних та тоталітарних режимів. Історія українського єврейства в
листівках, світлинах, спогадах та усних оповідях. Єврейські штетли України у міжвоєнний період

 Шауль Штампфер

Что произошло с евреями в 1648 году?

Katarzyna Rusinow

Społeczność żydowska Kielc a przestępstwa w raportach policyjnych z 1916 roku

Л. М. Соловка
Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам’ять
Т. Л. Рафальська
Репресії проти національних меншин Житомирщини в добу «Великого терору» (1937–1938 рр.)
М. А. Моісєєва
Свобода творчості і творчість бранців
Г. Н. Кондратюк
Национальная политика в отношении еврейского населения Крымской АССР в 1920–1930-х годах
В. А. Тучинський, С. В. Роїк
Польсько-німецькі міжнаціональні відносини Напередодні Другої світової війни
Г. И. Кондратюк
Деятельность еврейских лечебных учреждений в Таврической губернии в конце XIX – начале XX века
Л. В. Гуцало
Єврейське населення УСРР в системі соціально-економічних експериментів
Ю. Й. Новіцька
Політика Другої Речі Посполитої щодо національних меншин у міжвоєнний період
О.А Мельничук, І.П. Мельничук
Загальнообов’язкове державне страхування як форма соціального захисту найманих працівників УСРР у період НЕПу
А. С. Чирков
Почему «стонали часы»? Или о потаенном смысле рассказа Шолом Алейхема «Часы»
О. П. Ференець
Харцфелд (Пострелко) Аврахам – видний діяч єврейського національно-визвольного руху
П. С. Долганов
Євреї в спектрі економічної політики ЗУНР
О. В. Маркевич
Влада Російської Імперії та єврейський етнос Волині наприкінці ХVІІІ ст.: перші враження від зустрічі
О. В. Максимов
Особливості призначення євреїв присяжними засідателями окружних судів Правобережної України в умовах судової реформи 1864 р.
Н. М. Сингаївська
Євреї та поляки в суспільно-економічному житті Правобережної України на початку XX ст.
М. В. Хададова
Єврейське та польське месіанство XVIII–XIX ст.
Т.Є. Клименко
Місце чаклунства в звичаях євреїв та українців
М. О. Михайлова
«Світ колекціонера» як риса культури ХХ століття у філософії Вальтера Беньяміна
В. О. Венгерська
Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: дилеми соціально-класового, громадянського та національного (к. ХІХ ст. – лютий 1917 р.)
Ю.О. Нікітін
Іудейське населення в містах Чернігівської, Харківської Та Полтавської губерній у II половині ХІХ ст.
С. О. Ганус
Німецька професійна історіографія середини ХІХ ст. як деміург образу національної держави
А. К. Лисий
Євреї Вінниці у 1917 році
І.Г. Чернова-Гуменюк
Родом із Житомира: письменник Олексій Свірський
Т. В. Арзуманова
Протиріччя і непослідовність в реалізації більшовицької політики українізації щодо етнічних росіян на території УСРР у 1920-х рр. (на прикладі Харкова)
В. О. Доценко
Єврейська громадська ініціатива Української СРР в першій половині 20-х рр. ХХ століття
В. П. Мазурок, Л. А. Свиридюк
Єврейська громада Кременеччини у ХV – на початку ХХ століть
М. В. Горох
Етнічне обличчя «Торгсину» (на прикладі Чернігівської облконтори)
А. М. Савочка
Благодійна діяльність єврейської громади Таврійської губернії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
М. В. Гаухман
Єврейський національний проект у російській національній політиці на Правобережній Україні (1905‑1914 рр.)
Л. Ю. Памірська
Суспільно-політичні та культурно-освітні передумови вивчення іноземних мов представниками національних меншин на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр.ХХ ст.)
А. А. Коцута
Розвиток методів і засобів навчання євреїв в освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
М. В. Кордон
Політика радянської влади щодо єврейської культури в Україні (20-ті – 40-ві рр. ХХ ст.)
Г.А. Міщук
Архітектурне планування єврейських дільниць
Р. В. Кульчицький
Діяльність Івана Макуха в національно-молодіжних товариствах

СЕКЦІЯ 2
Голокост та проблеми міжнаціональних відносин в умовах війни.
Уроки Голокосту та формування міжнаціональної, міжрелігійної толерантності в Україні
й становлення громадянського суспільства.
«Індустрія Голокосту, Голодомору». Питання політизації проблеми


М. М. Гон
Геноцид: сутність явища та його суб’єкти
М. П. Яценко
Аксиологические особенности национального вопроса в Украине на фоне глобализационных процессов
Ф. А. Винокурова
Праведники світу: до питання мотивації дій та вчинків, проблеми людського вибору в екстремальних ситуаціях нацистської окупації
Л. Г. Коган
Дядя Миша и его партизанское отделение
Ю. В. Котляр
Трагедія єврейського населення Миколаївщини в 30-х рр. ХХ ст.
Р. Г. Руденко
Причини і причинність Голодомору 1932–1933 рр. в Україні
Н. В. Рудницька
Голокост на Житомирщині в документах Державного архіву Житомирської області
Н. М. Бовсунівська
Мої євреї (на пошану до нащадків народу, який став жертвою Голокосту)
Т. А. Петько
Вони виконали свій громадянський обов’язок
Г. В. Полєтаєв
Євреї у радянському русі Опору на Житомирщині
Ю. Ю. Радченко
«Ми випустили в них усі патрони…»: колаборація та Голокост у Краснограді Харківської області (жовтень 1941 – червень 1942 рр.)
А. А. Хмель
«Еврейский вопрос» во франкистской Испании
О. А. Дубасенюк
Умови підвищення рівня ефективності професійної полікультурної підготовки майбутнього вчителя
Н. В. Якса
Полікультурне виховання – шлях до зближення народів
В.Й. Білоус, Н.К Місяць
«Єврейське питання» на Житомирщині: соціологічний аспект
О. В. Вознюк
Толерантність – умова зближення українського і єврейського народів
О. Б. Слоньовська
Соціальні та педагогічні умови розвитку полікультурної освіти майбутніх учителів Канади
О. С. Березюк
Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону
М. А. Козловець, М. О. Михайлова
Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства
І.І. Коновальчук
Соціокультурні детермінанти інноваційних освітніх процесів
З. В. Залібовська-Ільніцька
Шляхи розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів у вищих державних закладах освіти (українсько-єврейська співпраця)
А.І. Литвинчук
Формування читацьких умінь молодших школярів

Последнее обновление ( 07.08.2013 г. )