УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ІНСТИТУТУ «ТКУМА» ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

«МАРАФОНИ ПАМ'ЯТІ» З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДЛЯ МОЛОДІ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ «УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

МІЖНАРОДНИЙ МІЖРЕЛІГІЙНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЕМІНАР «КОВЧЕГ»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ОСВІТНІЙ СЕМІНАР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ У ЯД ВАШЕМ (ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ ІНСТИТУТУ «ТКУМА» СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Категорія: Науковий журнал
Видавництво: "Ткума"
Сторінок: 252
ISBN: 966-525-719-6
Бібліотека: Публікації Ткуми
Місто: Дніпропетровськ
Рік: 2006
Файл: 2006_holocaust_stadies_3.pdf
Дані: Науковий журнал «Проблеми історії Голокосту», випуск № 3 – Дніпропетровськ, 2006 р, укр., рус. яз.

Перегляди: 5044

Опис

 

Зміст / Contents

ДОСЛІДЖЕННЯ / ARTICLES

Зеллис Каспарс, Олехнович Дмитрий
Роль антисемитской карикатуры в пропаганде в оккупированной нацистами Латвии (газета “Tēvija”, 1941–1945 гг.)

Zellis Kaspars, Oļehnovičs Dmitrijs
The Role of Antisemitic Cartoons in the Propaganda in Latvia during the Nazi Occupation (“Tēvija” newspaper, 1941-1945)

Круглов Александр
„Schießt ihn Tot“: роль штаба Екельна и подчиненных ему подразделений в истреблении евреев Украины летом и осенью 1941 г.

Kruglov Aleksandr
„Schießt ihn Tot“: The Role of Jeckeln’s Staff and his Subordinates in Extermination of the Ukrainian Jewry in Summer and Autumn, 1941

Петровский-Штерн Йоханан
«Мертвые евреи»: заметки о приемлемом прошлом

Petrovsky-Shtern Yohanan
“The Dead Jews”: A Reflection on Useable Past

Редлих Шимон
Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны

Redlich Shimon
Morality and Reality: Metropolitan Andrei Sheptyts’kyi and the Jews during the Second World War and the Holocaust

Романько Олег
Русское освободительное движение и «еврейский вопрос» в годы Второй мировой войны

Romanko Oleg
Russian Liberation Movement and the “Jewish Question” During the WWII

Суровцев Олег
Процес депортації єврейського населення Північної Буковини 1941–1942 років як складова антиєврейської політики румунської окупаційної влади

Surovtsev Oleg
Deportations of the Jewish Population from the North Bukovina as a Component Part of anti-Jewish Policy Implemented by Romanian Authorities

Щупак Ігор
Нацистська антисемітська пропаганда серед місцевого населення України

Shchupak Igor
The Nazi Antisemitic Propaganda Among the Local Population of Ukraine

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА / DOCUMENTAL SOURCES

Ковба Жанна
Філіп Фрідман – свідок загибелі львівських євреїв

Kovba Zhanna
Philip Friedman – Witness of Destruction of the Lviv Jewry

РЕЦЕНЗІЇ / BOOK REVIEWS

Альтман Илья
Михман Дан. Историография Катастрофы. Еврейский взляд: концептуализация, терминология, подходы и фундаментальные вопросы. / Пер. с англ. – Академическая серия “Библиотека Холокоста
«Ткума»”. Вып. 1. – Днепропетровск: Центральный Украинский Фонд истории Холокоста «Ткума», 2005. – 448 с.

Ковба Жанна
Гон Максим. З кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939). – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 192 с.

Малахова Екатерина
Элиах Яффа. Бог здесь больше не живет. Хасидские истории эпохи Катастрофы. – Москва: Гешарим, 2005. – 280 с.

Феферман Кирилл
Холокост: Катастрофа в Крыму / Сост. Б. Гельман, А. Глубочанский. – Симферополь: Представительство «Сохнут-Украина» в Крыму, 2004. – 182 с.

БІБЛІОГРАФіЯ / BIBLIOGRAPHY

ХРОНІКА / EVENTS

SUMMARIES

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ / INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS

ІНСТРУКЦІЇ АВТОРАМ / INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS