УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

ВСЕУКРАИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ИНСТИТУТА "ТКУМА" ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НЕМЕЦКО-УКРАИНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

«МАРАФОНЫ ПАМЯТИ» ПО ИСТОРИИ ХОЛКОСТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И УЧИТЕЛЕЙ «УРОКИ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖРИЛИГИОЗНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ СЕМИНАР «КОВЧЕГ» 

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ УКРАИНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ В ЯД ВАШЕМ (ИЕРУСАЛИМ, ИЗРАИЛЬ)

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА «ТКУМА»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ ИНТСТИТУТА «ТКУМА» СВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Категория: Научные издания
Редактор: "Ткума"
Страницы: 412
ISBN: 978-966-1696-30-2
Библиотека: Публикации Ткумы
Адрес: Днепропетровск
Год: 2010
Файл: 2010_zhitomir_uroki_holokosta.pdf
Примечание: Исторические уроки Холокоста и межнациональные отношения (к 70-летию начала Второй мировой войны): Материалы международной научно-практической конференции для преподавателей и студентов, (Житомир, 23–24 октября 2009 года): сборник научных трудов. – Днепро

Посещения: 1257

Обзор

 Сборник содержит статьи ученых по проблемам Холокоста. Рекомендован научным сотрудникам, аспирантам, студентам, учителям, всем тем, кто интересуется историей.

Рецензенти:
Міщук С.М. – доктор історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Дідківська О.І. — кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технологічного університету.
Смагін І.І. – кандидат наук з державного управління, проректор Житомирського обласного інституту післядипломної освіти.

Керівники проекту:
Щупак І.Я. – кандидат історичних наук, директор Всеукраїнського Центру вивчення Голокосту «Ткума», головний редактор видавництва «Прем’єр».
Рудницька Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, директор Центру юдаїки Житомирського державного університету імені Івана Франка.


ЗМІСТ:

Секція 1. Історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження Голокосту та міжнаціональних відносин в Україні

Гон М. М.
ВАРІАТИВНІСТЬ РОЛЕЙ СПОСТЕРІГАЧІВ У ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНОЦИДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Погребинська І. М.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ: РІЗНОМАНІТТЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ
Венгерська В. О.
ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ
Романюк Н. Й.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЇВ ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Рябчикова Ф. Д.
ВИВЧЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНОГРАФІЧНОМУ ВІДДІЛІ ВОЛИНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО МУЗЕЮ (1920–1931 рр.)
Додатки:
Козерод О. В.
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ ЄВРЕЙСЬКОЇ ДУМКИ: НАЙНОВІША АНГЛОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ
Гон М. М., Мельник А. М.
СПІВМІРНІСТЬ ПОНЯТЬ «ГЕНОЦИД» ТА «ГЕНОЦИДАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» (НА ПРИКЛАДІ ГОЛОКОСТУ ТА ПОРАЙМОСУ)
Антонішина Т. П., Мельничук І. П.
ЗМІНА ТРАДИЦІЙНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРЕЇВ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Бренер И. С.
РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В БИРОБИДЖАНЕ
Борейко О. М.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ДІТЕЙ (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.)
Яцик С. П.
АЛГОРИТМ СПРИЙНЯТТЯ ВЛАСНОГО «Я» КРІЗЬ ПРИЗМУ ГРАНИЧНИХ УМОВ СОМАТИЧНОГО БУТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ГОЛОКОСТУ)
Вірковський А. П.
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ЄВРЕЙСЬКИХ ДІТЕЙ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЗАСОБАМИ РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ
Бескровная Е. Н.
К ПРОБЛЕМЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РУССКО-ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ. (НА ПРИМЕРЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВАСЕМЕНА ФРУГА).
Глушковецький А. Л.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДО ІІІ ТА ІV ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ЄВРЕЙСЬКИЙ ФАКТОР
Памірська Л. Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МОВНОЇ ОСВІТИ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
Магась В. О.
ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ВСЕРОСІЙСЬКОГО СЕЛЯНСЬКОГО СОЮЗУ В 1905–1907 рр.
Шевчук Б. Л.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТСЬКОЇ ПОВИННОСТІ ЄВРЕЇВ У ХІХ ст. (ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Максимов О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО СЛУЖБИ ЄВРЕЇВ У СУДОВИХ ОРГАНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Секція 2. Євреї в Україні в 1920–1930–ті рр.: історико-культурологічний аспект

Котляр Ю. В.
ТРАДИЦІЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ САМООБОРОНИ У ПОВСТАНСЬКОМУ РУСІ СЕЛЯН ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1917–1923 рр.)
Лисий А. К.
ВОНИ НАДИХАЛИ «СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ»
Поліщук О. П., Слюсар В. М., Ярош В. О.
ПРОБЛЕМА СТРАХУ У ФІЛОСОФІЇ БОРИСА СІДІСА
Новіцька Ю. Й
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАКОВА (1918–1939 рр.)
Рудницька Н. В.
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У СЕЛИЩАХ ВОЛИНІ–ЖИТОМИРЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-х –НА ПОЧ. 30-х рр. ХХ ст.
Тучинський В. А.
ЗЕЛЬМАН ВАКСМАН-НОБЕЛІВСЬКИЙ ЛАУРЕАТ З ПОДІЛЛЯ
Жуковський О. І.
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄВРЕЇВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. 20-х рр. ХХ ст.
Лисий А. К., Степанчук Ю. С.
ВІННИЦЬКА КАГАЛЬНА ГРОМАДА ДО І ПІСЛЯ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ 1569 РОКУ
Лутай М. Є.
ДО ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКИХ СІОНІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЖИТОМИРЩИНІ
Чернова-Гуменюк І. Г.
ЖИТОМИРСЬКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ САШИ ЧЕРНОГО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СТАНОВЛЕНИИ ПОЭТА
Вознюк О. В.
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ
Білоус В. Й.
ВИДАТНИЙ ХІРУРГ – ІЛЛЯ ІЗРАЇЛОВИЧ ШМУЛЕВИЧ
Місяць Н. К.
МАРІЯ БОРИСІВНА ХРАМОЙ – ПРЕДСТАВНИК ЖИТОМИРСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Коцута А. А.
РОЗВИТОК ОСВІТИ ЄВРЕЇВ НА ЖИТОМИРЩИНІ У 30–х РОКАХ ХХ ст.

Секція 3. Голокост та проблеми міжнаціональних відносин в умовах Другої світової війни

Стародубець Г. М.
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РАМКАХ ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ В 1943 РОЦІ
Мазурок В.
ГЕНОЦИД ЄВРЕЇВ І ВТРАТИ ІНШИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП ВОЛИНІ ВІД НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Полянський Ф.
ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЦІ НІМЕЦЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРНОПІЛЛІ У РОКИ НІМЕЦЬКО–РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
Кононенко В. В.
«ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» ТА ОУН-УПА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ
Долганов П.
ОУН І ЄВРЕЇ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМИН (1930-ті рр.)
Коган Л.
ХОЛОКОСТ НА ЖИТОМИРЩИНЕ
Петько Т. А.
ДОЛЯ СІМ’Ї В ДОЛІ ДЕРЖАВИ

Секція 4. Уроки Голокосту та формування міжнаціональної, міжрелігійної толерантності в Україні й становлення громадянського суспільства

Дубасенюк О. А.
ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ В АНТРОПОФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРУ
Щевелев С. С., Якса Н. В.
КАТАСТРОФА ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА 1933–1945 ГОДОВ
Кержнер А.
ИДИШ В УКРАИНЕ: ДО И ПОСЛЕ ХОЛОКОСТА
Надольська В.
ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ ВОЛИНІ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Козловець М. А.
УКРАЇНА: ВІД ЗІТКНЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ДО ТОЛЕРАНТНОСТІ І ВЗАЄМОДІЇ
Фальковська Л.
ПСИХОЛОГІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ ЄВРЕЇВ