XVIII засідання Українсько-Польської комісії експертів щодо удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії

Протягом 28 вересня – 02 жовтня на базі Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича проходила XVIII нарада Українсько-Польської комісії експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії.

Українсько-Польська комісія експертів була створена 1998 р. з метою досягнення кращого взаєморозуміння між двома народами. Засідання Комісії проводяться раз на рік, почергово в Україні та Республіці Польща. До складу Комісії входять відомі українські та польські освітяни, вчені: Наталія Бєскова, начальник відділу департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Ігор Гирич, завідувач відділу Інституту української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського, головний редактор журналу «Пам’ятки України», доктор історичних наук; Раїса Євтушенко, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України; д-р Пьотр Кролль, науковий співробітник історичного інституту Варшавського університету; проф. Станіслав Кульчицький, голова української частини комісії, заступник директора Інституту історії України НАН України; проф. Владзімеж Медрецький, голова польської частини комісії, доктор історії, професор Варшавського університету; проф. Гжегож Мотика, професор Інституту політичних досліджень Польської академії наук, член Ради Інституту національної пам’яті, доктор історії; Малгожата Скурка, секретар Комісії, головний спеціаліст Департаменту стратегії та міжнародної співпраці Міністерства національної освіти, магістр; д-р Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» та інші.

У своїй сесійній роботі Українсько-польська комісія вже традиційно зосередилась на обговоренні проблем історії спільного для двох народів культурного простору та його відображення у шкільних підручниках, навчальних посібниках тощо. Дискусія навколо складних і гострих моментів українсько-польських відносин, спільний аналіз образів сусідніх народів у суспільній свідомості двох країн відбувалася у атмосфері поважного та толерантного ставлення одне до одного. 

Основною темою публічних виступів стала тема багатокультурності та проблем її наукового, методологічного та методичного осягнення у процесі викладання історії та географії. 

У ході роботи Українсько-польської комісії польськими колегами було презентовано видання українською мовою «Україна: нариси історії», яке на думку учасників наради сприятиме взаємній співпраці на шляху подолання культурних та історичних стереотипів між українським та польськими народами.

Результатом роботи ХVIII наради Українсько-польської комісії щодо удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії стало висловлення конкретних рекомендацій, що мають поліпшити якість навчальних видань. Особливу увагу було звернуто на необхідність ширшого та більш акцентованого висвітлення позитивних прикладів взаємних впливів української та польської національних культур. Також разом із представниками Інституту національної памяті Республіки Польща було узгоджено конкретні кроки щодо обміну навчальними виданнями, дидактичними матеріалами між двома країнами.

Комісією було узгоджено, що наступна ХІХ нарада відбудеться у Лодзі (Республіка Польща) у листопаді 2016 р.