Запрошуємо до співпраці з науковим журналом "Проблеми історії Голокосту: український вимір"

Шановні колеги! Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» запрошує Вас до співпраці з науковим журналом «Проблеми історії Голокосту: український вимір»/

“Holocaust Studies: A Ukrainian Focus”.

Журнал присвячено проблематиці Голокосту та інших геноцидів ХХ ст. Фокусуючись переважно на українських сюжетах, видання покликане ввести їх у широкий контекст європейської та світової історії.

Журнал має на меті друкувати:

  • оригінальні дослідження;
  • переклади іншомовних текстів, присвячених проблематиці Голокосту на території України;
  • джерела (у супроводі передмови та коментарів);
  • рецензії на статті та монографії;
  • огляди найважливіших наукових подій.

Редакція журналу закликає авторів з України і зарубіжжя надсилати матеріали, що представляють собою:

–        праці теоретико-методологічного або узагальнюючого характеру, присвячені історії Голокосту;

–        компаративні студії Голокосту в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів;

–        фактологічні дослідження різноманітних аспектів Голокосту на українських землях;

–        регіональні та краєзнавчі студії Голокосту на теренах окупованої України;

–        дослідження, присвячені з’ясуванню місця й ролі єврейського фактору в культурно-історичних процесах в Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього;

–        історіографічні та джерелознавчі огляди;

–        студії політики пам’яті та суспільної рецепції Голокосту в Україні та Східній Європі.

Мови видання – українська, англійська та російська.

З 2017 р. журнал має англомовну версію.

Тираж видання широко розповсюджується по найбільших українських і зарубіжних науково-дослідних, освітніх та культурно-просвітницьких установах, розсилається у понад 100 наукових бібліотек та спеціалізованих інституцій Європи, США, Канади та Ізраїлю. Електронна версія видання (у РDF-форматі) буде доступна на веб-сайті Інституту «Ткума»: http://tkuma.dp.ua.

Вимоги до оформлення: набір здійснюється в текстовому редакторі сумісному з програмою WORD, шрифт – Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля – 20 мм з усіх боків. Обсяг публікацій: статті – 25 000 – 50 000 знаків; джерела з коментарями – до 20 000 знаків; рецензії – 10 000 – 15 000 знаків. Заголовок слід набирати великими літерами жирним шрифтом. Над заголовком з правого боку необхідно виділити жирним курсивом ім’я та прізвище автора. Примітки та посилання мають бути посторінкові та встановлені в автоматичному режимі. В кінці тексту подається список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку, анотація (до 250 слів) і ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами. Окремим файлом надсилаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, афіліація, коло наукових інтересів, основні публікації, домашня та робоча адреси, контактні телефони, адреса електронної пошти.

Дослідження, які пройшли відбір редакційної колегії журналу, направляються спеціалістам із теми для анонімного рецензування; за підсумками їхніх зауважень автор доробляє текст, після чого він проходить наукову та літературну редактуру.

Матеріали для випуску № 9 приймаються до 15 липня 2017 р.

на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..